Podatki w firmie – Jak obniżyć podatki w firmie (część 2)

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący własna działalność gospodarczą zmuszeni są odprowadzić podatek do Urzędu Skarbowego. Jednak istnieją sposoby by obniżyć podatki w firmie. Warto skorzystać z niżej opisanych porad, aby płacić mniejsza daninę fiskusowi.

  1. kobietaksiegowaDuży wpływ na kwotę płaconego przez nas podatku ma wysokość poniesionych kosztów określanych mianem kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorstwa, które rozliczają się na zasadach ogólnych, (czyli skala podatkowa lub podatek liniowy) mogą wpisać w księgę przychodów i rozchodów wiele poniesionych kosztów. Co za tym idzie, im więcej kosztów uzyskani przychodu tym niższa kwota zaliczki na podatek dochodowy. Warto wiedzieć, że kwotę podatku dochodowego ustala się procentowo od osiągniętego dochodu, natomiast dochód jest to różnica między przychodami, a kosztami uzyskania przychodu. Kosztami mogą być wszystkie podmioty związane z firmą, niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa takie jak: czynsze, opłaty za media, artykuły biurowe, artykuły reklamowe oraz inne udokumentowane fakturami VAT rzeczy. Reasumując, jeśli koszty uzyskania przychodu są wyższe niż same przychody to przedsiębiorstwo ponosi stratę i nie trzeba płacić podatku dochodowego.
  2. Wszystkie firmy korzystają z urządzeń jednak nie każdy z przedsiębiorców wie, że można dokonać odpisów amortyzacyjnych tych sprzętów, jeśli maja, co najmniej roczny przewidywany okres użytkowania. Takie odpisy wykonuje się od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i są one tak na prawd kosztem uzyskania przychodu.
  3. W przypadku podatku dochodowego oraz podatku VAT można zaoszczędzić pieniądze i obniżyć kwotę do zapłaty poprzez płatności kwartalne. Większość przedsiębiorców płaci podatek, co miesiąc, nie wiedząc, że można to robić, co kwartał. Płatności kwartalne dadzą firmie więcej czasu na zebranie większej ilości kosztów, które pozwolą zmniejszyć sumę podatku. Omawiane płatności pozwolą zachować w przedsiębiorstwie przez dłuższy czas pieniądze, które trzeba by było wpłaca, co miesiąc do urzędu, a można je wydać na bieżące potrzeby zwiększając przy tym koszty. Dzięki tym rozliczeniom łatwiej jest również utrzymać płynność finansowa przedsiębiorstwu.

Nie każda firma może skorzystać z tych rad jednak te, które mogą powinny je zastosować, by zwiększyć swoje koszty, a co za tym idzie zmniejszyć płacone podatki.