Nowy obowiązek podatkowy – Jednolity Plik Kontrolny

Od 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy będą musieli wdrożyć u Siebie system informatyczny, który pozwoli na wygenerowanie co miesiąc tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Natomiast od 2018 roku obowiązek ten będzie spoczywał na mikro-przedsiębiorcach.  Nowe przepisy mają pomóc w stworzeniu centralnej bazy danych, zawierającej informacje o finansach i podatkach polskich przedsiębiorstw. W tym wpisie przedstawimy więcej informacji na temat JPK.

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

ksiegowaJest to dokument, na który składa się 7 innych dokumentów połączonych w ujednolicony sposób w postaci elektronicznej. Taki plik jest zapisywany w formacie xml i wysyłany następnie  do Urzędu Skarbowego. Zawiera on w sobie dane pochodzące z:

 • Ksiąg rachunkowych
 • Faktur VAT
 • Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • Wyciągów bankowych
 • Magazynów
 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Ewidencji przychodów

Kiedy generować JPM?

Jednolity Plik kontrolny będzie wymagany w dwóch sytuacjach:

 1. Jako comiesięczne zestawienie VAT w standardzie JPK, przesyłane do Urzędu Skarbowego.
 2. Na wezwanie Urzędu Skarbowego w dowolnej chwili, np. w razie chęci skontrolowania firmy.

Od kiedy obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny?

Data wdrożenia nowych przepisów jest różna, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

 • Dla dużych przedsiębiorców konieczność comiesięcznego przesyłania ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego obowiązuje od 1 lipca 2016 roku. Konieczność udostępnienia JPK na wezwanie Urzędu Skarbowego obowiązuje także od tej daty.
 • Dla małych i średnich przedsiębiorstw comiesięczny dokument musi być wysyłany od 1 stycznia 2017. Natomiast funkcja przesłania JPK na wezwanie musi być wdrożona do 1 lipca 2018 roku.
 • Dla mikroprzesiębiorców comiesięczny obowiązek przygotowania JPK wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018. Natomiast JPK na żądanie skarbówki od 1 lipca 2018.

Cel wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego

Przygotowanie JPK ma na celu dostosowanie prawa fiskalnego w Polsce do dobrych praktyk funkcjonujących w Unii Europejskiej. Pozwoli na skuteczniejsze stworzenie ogromnej bazy danych, a w konsekwencji wyłapywanie nieprawidłowości i oszustw podatkowych.