Podatki w firmie – część 1

Nie ma wyjścia podatki trzeba płacić. Dość że w określonej kwocie to i w ustalonym ustawowo terminie. Są również takie podatki, przy których trzeba też pomyśleć o innych sprawach, takich jak np: właściwa ewidencja, składanie zeznań i deklaracji podatkowych, potwierdzenia sprzedaży itp.

Poznać trzeba cztery podstawowe podatki tj.:

 • podatek dochodowy,
 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek PCC (od czynności cywilnoprawnych),
 • podatek od nieruchomości.

Podatek dochodowy  to świadczenie pieniężne na rzecz państwa, które jest obowiązkowe. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Podatek ten jest uzależniony od dochodu i wykorzystanych odliczeń.

Jest to najbardziej znany podatek występujący w praktyce. W Polce wyróżnia się dwa modele podatków dochodowych:

 • progresywny ( gdzie wraz ze wzrostem dochodu wzrasta stawka podatkowa)
 • liniowy ( stawka podatkowa nie jest zależna od wysokości dochodu)

forsaPodatek VAT inaczej podatek od wartości dodanej.  Podatnicy którzy zarejestrowali się i mają prawo do regulowania zobowiązań z tytułu tego podatku, naliczają VAT, ale od całości swojej sprzedaży. Od tej kwoty mogą jednak odliczyć podatek wynikający z zakupów związanych ze sprzedawanymi towarami czy usługami.

Podatek PCC to taki podatek, który zapłacimy np.: przy umowie sprzedaży czy pożyczki, czyli występuje w przypadku transakcji między dwoma osobami fizycznymi. Podatek ten wynosi:

2 % – jeśli chodzi o umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, użytkowania wieczystego, własnościowego lub użytkowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

1 % – od np.: praw do domeny internetowej, praw autorskich do tekstu czy praw do wynalazku.

domekPodatek od nieruchomości to podatek samorządowy zasilający budżet gminy. Opodatkowaniu podlegają:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami są osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, które nieposiadają osobowości prawnej, ale będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • właścicielami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów itp.